Fönsterputs


Vi utför tvåsidig (insida och utsida) eller 4-sidig putsning (när fönster öppnas som en bok) enligt kunds önskemål. Pris är per fönster.

Inför putsningen ber vi er att plocka bort saker som kan vara ivägen och förhindra putsning. Gardiner som går att dra åt sidan behöver inte plockas ned om inte målning runt fönster ska torkas. Fönsterbrädor bör vara helt tomma och även bord mm som står framför fönster bör flyttas ut från fönstret.

Ifall det inte går att nå fönster från utsidan från marknivån och det inte går att putsa från insidan bör trappstege finnas på plats. Om sådan saknas, vänligen meddela oss i god tid så tar vi med.

Vänligen observera att om det finns extra svårigheter med fönsterputsningen t ex att  fönstren är i dåligt skick, att de inte putsats mellan glasen på länge, det är svårt eller kräver specialverktyg för att öppna mm kan det tillkomma kostnader för extra arbetstid. 

Vi kommer och fixar allt detta!
Ring 016-144016 eller maila info@stadpiraterna.se för offert.